Uvjeti korištenja

Molimo Vas pažljivo pročitajte uvjete korištenja.

Prije početka korištenja internetske stranice https://www.wellbis.hr pružatelja usluga tvrtke Fransanel d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Drage Gervaisa 44, OIB: 75304515914, upoznajte se s Općim uvjetima korištenja internetske stranice. Imate li kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvjete korištenja, molimo obratite se na adresu e-pošte info@fransanel.hr.

Prihvaćanje Općih uvjeta

Pristupanjem internetskoj stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, prihvaćate Opće uvjete korištenja internetske stranice https://www.wellbis.hr  (Opći uvjeti), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo prestanite koristiti stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

FRANSANEL D.O.O. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. Promjene stupaju na snagu danom objave na stranici. Nastavak pristupanja stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. FRANSANEL D.O.O. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

FRANSANEL D.O.O. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicom.

Vaša je dužnost i obveza koristiti stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. FRANSANEL D.O.O. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranica kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

Autorska prava

Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici, uključivo i svi sadržaji koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i FRANSANEL D.O.O.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internetske stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Urednički sadržaj stranica je vlasništvo FRANSANEL D.O.O.

Korištenjem stranica daje vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da iste pregledavate za osobne svrhe, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

  • Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost
  • Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, njihovih nositelja i FRANSANEL D.O.O.
  • Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka FRANSANEL D.O.O. -a
  • Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.

Radi izbjegavanja svake dvojbe FRANSANEL D.O.O. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.

Objavom Vašeg sadržaja (fotografija, video zapisa, objava, komentara i sl.) na stranici dajete tvrtki FRANSANEL D.O.O. pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade FRANSANEL D.O.O.  ima pravo takav sadržaj objavljivati (na društvenim mrežama ili dr.), reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na vaše osobne podatke.

Odgovornost

FRANSANEL D.O.O. do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica.

Stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost. FRANSANEL D.O.O. kao niti jedna treća osoba povezana s njim, ne jamče ni na koji način da upotreba stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice te i iz drugih razloga za koje nije odgovoran FRANSANEL D.O.O.

Upoznati ste i suglasni s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan kontrole tvrtke FRANSANEL D.O.O. pa iz toga razloga FRANSANEL D.O.O. ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. FRANSANEL D.O.O. do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

Opće odredbe

Na odnos između Vas i FRANSANEL D.O.O. -a primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je nadležni sud u Zagrebu.

Jamstva korisnika

Prilikom objave ili učitavanja (uploada) Vašeg sadržaja na stranice dajete FRANSANEL D.O.O. -u sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja:

  • Da je autor navedenog sadržaja, odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj
  • Da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima
  • Da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba
  • Da korištenje tih sadržaja na stranici neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, tvrtki FRANSANEL D.O.O., drugim korisnicima ili trećim osobama
  • Da su sadržaji prema Vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema tvrtki FRANSANEL D.O.O. zbog Vaše povrede ovih Općih uvjeta, uključujući i gore navedena jamstva, preuzeti na sebe te da ćete tvrtki FRANSANEL D.O.O. i drugim oštećenim korisnicima te trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

Želimo vam ugodno korištenje naših web stranica.