Locco vožnja ili službeni put

Često imate potrebu odlaska vas ili vaših djelatnika na drugu lokaciju s ciljem nabavke materijala ili pružanja usluga za potrebe poslovanja, pronalaženja novih klijenata te obilazak postojećih i sl., i tada koristite privatno vozilo za službene potrebe… U tom slučaju ostvarujete pravo na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. U dilemi ste – obračunati kao locco vožnja ili službeni put…

Locco vožnja – troškovi korištenje privatnog automobila u službene svrhe

Loko vožnja ili službeni put

Nastali troškovi priznaju se na temelju evidencije o korištenju privatnog automobila u službene svrhe u mjestu rada i/ili do 30 kilometara od mjesta rada. 

Troškovi se obračunavaju u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru (neoporezivo), a evidencija se vodi za cijeli mjesec pa se na kraju mjeseca zbroje svi troškovi locco vožnje za pojedinog djelatnika.

Trebate znati da se vožnja do posla ne tretira kao locco vožnja.

Ispravna evidencija treba sadržavati slijedeće:

  • opće podatke o poslodavcu i radniku
  • marku automobila
  • registarsku oznaku vozila
  • početno i završno stanje brojila
  • relaciju i svrhu puta te je uz evidenciju potrebno priložiti i račune za stvarno nastale troškove (npr. za parking).

Obrazac evidencije locco vožnje preuzmite s linka: locco vožnja.

Službena putovanja

Loko vožnja ili službeni put

Službenim putovanjem smatra se putovanje koje traje (u kontinuitetu) do 30 dana.

Djelatnik ima pravo na punu dnevnicu ako je na putu proveo dulje od 12 sati, a pravo na pola dnevnice ako je na putu proveo više od 8 i manje od 12 sati.

Dnevnica za Hrvatsku iznosi 200,00 kuna, dok su dnevnice za inozemstvo utvrđene propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (odluka o svoti ino dnevnice objavljena u Nar. nov br. 8/06).

Ako djelatnik tijekom službenog putovanja ima osiguran ručak ili večeru, dnevnica za taj dan mu se umanjuje za 30%. Ako djelatnik ima osiguran i ručak i večeru tada mu se dnevnica umanjuje za 60%.

Troškovi prijevoza na službenom putu

Loko vožnja ili službeni put
  1. Ako je djelatnik koristio privatni automobil za odlazak na službeni put tada mu se priznaju troškovi u iznosu od 2,00 kn/km (neoporezivo).
  2. Ako je djelatnik koristio službeno vozilo, uvažit će se samo troškovi goriva (ako priloži račun i ako troškovi goriva postoje)
  3. Ako je djelatni koristio Rent-a-car, potrebno je priložiti račun za najam vozila i račun za gorivo
  4. Za autobus, vlak te brod uvažavaju se troškovi prema računima
  5. Troškovi taxija uvažavaju se u vrijednosti 100% iznosa ako je taxi u funkciji prijevoza, što znači da ne postoji niti jedna druga mogućnost prijevoza koja bi se mogla iskoristiti. Ako pak taxi nije u funkciji prijevoza, troškovi taxija uvažavaju se u omjeru 50%:50%.

Preuzmite obrazac naloga: putni nalog

Continue ReadingLocco vožnja ili službeni put