Činitelji uspjeha poduzetničkog wellness pothvata

Kada se promišlja o wellness poduzetništvu neophodno je izraditi poslovni plan. Detaljno razradite analizu o ulaganju u posao i o budućim rezultatima poslovanja. Također je potrebno razmišljati o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi budućnost.

wellness - biznis plan 1

Predviđanjem budućih događaja i načina prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju, smanjuje se stupanj rizika, vremena i sredstava. Što bolje predvidite buduće događaje i unaprijed isplanirate rješenja mogućih problema, to su šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.

U poslovnom planu je poželjno istaknuti svoje komparativne prednosti. Pažljivo procijenite i nedostatke te priložite dokumente za koje se smatra da će pomoći u boljem razumijevanju i vjerodostojnosti poslovne ideje.

Sastavnice poslovnog plana za wellness pothvat

Ovaj važan dokument izrađuje poduzetnik i/ili njegov zaposlenik voditelj wellnessa. Nužan je i kada nemate vlastita sredstva, tj. tražite zajam od banke. Stoga je dobro upoznati sastavnice poslovnog plana:

  1. Uvod
  2. Tehnološko-tehnički opis modela
  3. Lokacija
  4. Istraživanje tržišta
  5. Promotivne aktivnosti
  6. Dugotrajna i kratkotrajna imovina
  7. Organizacija i upravljanje
  8. Troškovi i ulaganja
  9. Razdoblje povrata investicije.

Potrebno je prilagoditi se uvjetima zbog kojih se poslovni plan i piše, a svakako je najbolji individualni pristup.

wellness - biznis plan

Sažetak poslovnog plana

Prilikom izrade sažetka poslovnog programa potrebno je navesti barem sljedeće:
naziv i opis ideje, pri čemu se ispisuje naziv poduzeća te opisuje ideja po kojoj će se poduzeće usmjeravati i opravdavati svoje nastajanje
ukupna ulaganja koja se sastoje od početnih ulaganja u sprave, oglašavanje te uređenja prostornih površina
investicijsko ulaganje, koje govori o novčanoj mogućnosti za ostvarivanje takvog projekta
motiv za pokretanje posla, koji opisuje potrebitost takvog poduzeća na određenom prostoru
kvalifikacije stručnog kadra.

Sve navedene elemente objasnit ću u sljedećem primjeru…

Primjer poslovnog plana

Naziv i opis ideje

Sve poželjniji i sve rašireniji model brige za cjelovito zdravlje i opuštanje je upravo wellness. U wellness centrima pojedinci rado provode vrijeme na raznolikim programima. Ti programi obuhvaćaju opuštanje tijela i uma, njegu kože i rekreaciju u mjestu boravka. Sve više turističkih putovanja motivirano je upravo wellness ponudama hotela ili određenih destinacija.

Poslovna ideja je pokretanje wellness studija u gradu uz jadransku obalu u regiji Kvarner s razvijenom turističkom ponudom i potražnjom. Uz izrađenu analizu ponude i potražnje wellness usluga, konkurencije i trendova, zaključeno je da postoji mogućnost realizacije ideje.

Wellness studio će se nalaziti u iznajmljenom prostoru zgrade koji sačinjava 180 kvadratnih metara. U njemu se nalaze 2 prostorije za masažu i kozmetičku njegu te multifunkcionalna dvorana za rekreaciju i radionice. Tu je i sanitarni čvor s garderobom te prijemni odjel s recepcijom i uredom voditelja.

wellness kolaž

U okviru wellness studija provodit će se različiti wellness programi. Među njima su masaže, kozmetička njega, radionice izrade prirodne kozmetike te rekreacijsko-relaksacijski programi za stariju i mlađu populaciju. Svi programi su interesantni, zanimljivi i dostupni populaciji na području grada i turistima koji odsjedaju u hotelima i privatnom smještaju u okruženju.

Ukupna ulaganja potrebna za početak rada

Za početak rada wellness studija, odnosno opremanje i uređivanje prostorija, sanitarnog čvora, svlačionica, plaće kadra koji će biti zaposlen (prva 3 mjeseca rada) te marketinških oglašavanja i ostalih pratećih troškova, ukupna ulaganja iznosit će 200.000,00 kuna, što će biti dostatno za pokriće otvaranja wellness studija.

Investicija

Investicija se sastoji od ulaganja privatnog novca (50.000,00 kn) te novca kreditom banke (150.000,00 kn). Kredit je dobiven i odobren na temelju predstavljanja projekta.

Motiv za pokretanje posla

U posljednjih nekoliko godina sve je veća potražnja za centrima koji nude kvalitetne sadržaje wellnessa. Pored ponude kozmetičkih salona i studija za masažu, u ovom kraju wellness usluge mogu se koristiti i u hotelima.

Što se tiče domicilnog stanovništva, istražili smo da bi mnogi radije koristili usluge u objektu koji nije u sastavu hotela. Također, treba nuditi nudi veći broj programa za „dušu i tijelo“. Dominantna je cjenovna komponenta, tj. mišljenje da će cijene usluga u wellnessu izvan hotelskog objekta biti niže, a kvaliteta viša. Osim domicilnog stanovništva, iste su preferencije turista u privatnom smještaju i hotelima s manje zvjezdica gdje se nude wellness usluge.

wellness detalj

Kvalifikacije kadrova

Pokretač wellnessa je pojedinac sa završenom srednjom stručnom spremom (fizioterapeutski tehničar) i stručnim osposobljavanjem na programu Wellness terapeut. Ima 5 godina radnog iskustva, tj. sezonskog zapošljavanja u turističkom wellnessu. Kvalificiranost, stručnost i iskustvo rada u wellnessu samog poduzetnika garancija je kvalitete usluga, kao i njegova odluka da zapošljava kvalificirano i motivirano osoblje.

Continue ReadingČinitelji uspjeha poduzetničkog wellness pothvata